أوائل الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2018 -2019

Achrakate Mohamed Ali 2ème secondaire 1ère
Salma Bassam Mohamed 2ème secondaire 1ère
Mohraïl Mamdouh Medhat 2ème secondaire 2ème
Dina Ayed William 2ème secondaire 3ème
Haydi Hicham El Sayed 2ème secondaire 3ème