أوائل الصف الثاني الإبتدائي أخر العام 2018 - 2019 

أوائل الصف الأول الإبتدائي أخر العام الدراسي 2018 - 2019

 

تهنئ المدرسة طالباتها بدرجاتهم العالية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 -2018

نتمنى لهم دوام التوفيق

أوائل الصف الأول الثانوي للعام 2017-2018

Achrakate Mohamed Ali 1ère
Salma Bassam Mohamed 2ème
Mohraïl Mamdouh Medhat 3ème
Dina Ayed William 4ème
Haydi Hicham El Sayed 5ème

أوائل الصف الثالث الإعدادي في اللغات 2017-2018

3 prep A  
Samaa Mohamed Nabil 1ère
Radwa Bassam Mohamed 2ème
Myriam Eleya Daniel 3ème
Hagar Sameh Ibrahim 4ème

 

أوائل الصف الثاني الإعدادي 2017-2018

2 prep A  
Rouwaïda Hassaneen Abdel Fattah 1ère
Myriam Ramy Adel 2ème
Mirvan Mayez Mounir 3ème
Renée Roumany Farouk 4ème
Yasmine Mohamed Helmy 5ème
   
2 prep B  
Kenzi Adel Eid 1ère
Amira Makram Agaïby 2ème
Marie Gamal Loutfi 3ème
Ritage Ayman Hamaad 5ème

 

أوائل الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2017-2018

 1 prep A  
Roumonda Boutros Hebech 1ère
Névine Roumany Ishak 2ème
Amanda Ayman Fouad 3ème
Gharam Mohamed Naïm 4ème
Hélbis Georges Aziz 5ème
   
 1 prep B  
Lydia Mahrous Lazim 1ère
Béatrice Nabil Abdallah 3ème
Youana Youssef Louca 4ème
Simone Milad Hanna 5ème

 

أوائل الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 - 2018

6 prim A  
   
Salma Mohamed Helmy 1ère
Lougie Hani Abou Hagar 2ème
Soussana Ishak Habib 3ème
Samira Saïd Nassif 4ème
Elarya Raymond Adib 5ème
   
   
6 prim B  
   
Sandra Eleya Daniel 1ère
Simone Hani Naguib 2ème
Hagar Ahmed Abdel Mohsen 3ème
Mariam Mohamed Kamal 4ème
Rawan Mohamed Mahmoud 5ème